Hjemmesiden var oprindeligt en slags iværksætterinitiativ, der over tid skulle kunne gøre mig selvforsørgende.

Odsherred Kommune har desværre vist sig ude af stand til, eller ikke ønsket, at tænke ud af boksen i sin forvaltning af gældende lovgivning.

Hvis pressen eller andre interesserede ønsker at vide mere om baggrunden for lukningen, fremsendes sagens akter gerne efter anmodning via nedenstående formular.